Modules / Lectures
Module NameDownload
Week_01_Assignment_1Week_01_Assignment_1
Week_02_Assignment_2Week_02_Assignment_2
Week_03_Assignment_3Week_03_Assignment_3
Week_04_Assignment_4Week_04_Assignment_4
Week_05_Assignment_5Week_05_Assignment_5
Week_06_Assignment_6Week_06_Assignment_6
Week_07_Assignment_7Week_07_Assignment_7
Week_08_Assignment_8Week_08_Assignment_8
Week_09_Assignment_9Week_09_Assignment_9
Week_10_Assignment_10Week_10_Assignment_10
Week_11_Assignment_11Week_11_Assignment_11
Week_12_Assignment_12Week_12_Assignment_12
Module NameDownloadDescriptionDownload Size
Introduction to Japanese Language and CultureQuestionsQuestions1639 kb
Module NameDownloadDescriptionDownload Size
Introduction to Japanese Language and CultureREFERENCESREFERENCES365 kb


Sl.No Chapter Name MP4 Download
1Lecture-01-Introduction to Japanese scriptsDownload
2Lecture-02-Jiko shoukai (Self introduction)Download
3Lecture-03-Dochira kara desu ka ( Where are you from?)Download
4Lecture-04-Senmon wa nan desu ka (What is your specialization?)Download
5Lecture-05-Kore wa hon desu (This is a book)Download
6Lecture-06-Ikura desu ka (How much is it?)Download
7Lecture-07-Ima nan-ji desu ka (What is the time now?)Download
8Lecture-08-Kaigi wa roku-ji-han kara desu (The meeting is from 6:30)Download
9Lecture-09-Ashita Tokyo e ikimasu. (I will go to Tokyo tomorrow)Download
10Lecture-10-Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu (I wake up at 6’oclock everyday)Download
11Lecture-11-Itsu Kanpur e kimashita ka (When did you come to Kanpur?)Download
12Lecture-12-Y?binkyoku wa asoko ni arimasu (The post office is over there)Download
13Lecture-13-Rao san wa doko ni imasu ka (Where is Mr. Rao?)Download
14Lecture-14-Pikuniku e ikimash? (Let’s go for a picnic)Download
15Lecture-15-Kesa pan to tamago o tabemashita (I ate eggs and bread for breakfast)Download
16Lecture-16-Depa-to no tonari no biru wa gink? desu (The building next to the department store is the bank)Download
17Lecture-17-Taj hoteru wa ookii hoteru desu(Hotel Taj is a big hotel)Download
18Lecture-18-Hoteru de nani o tabemashita ka (What did you eat at the hotel?)Download
19Lecture-19-Tokyo wa ?kikute kirei desu (Tokyo is big and beautiful)Download
20Lecture-20-Ko-hi- wa oishiku arimasen(Coffee is not tasty)Download
21Lecture-21-Hantai kotoba (Opposites)Download
22Lecture-22-Watashi wa mainichi miruku o nomimasu (I drink milk everyday)Download
23Lecture-23-Watashi wa oniisan ni kamera o moratta(I received a camera from my brother)Download
24Lecture-24-Nani o tabetai desu ka(What do you want to eat?)Download
25Lecture-25-Nani o sashiagemasu ka (Giving and Receiving)Download
26Lecture-26-Sensei wa watashi ni hon o kuremashita (My teacher gave me a book)Download
27Lecture-27-Chotto matte kudasai ( Just a minute please)Download
28Lecture-28-Ke-ki o tabete mite kudasai ( Eat and see how is the cake)Download
29Lecture-29-Nani o shite imasu ka(What are you doing?)Download
30Lecture-30-Tokyo ni sunde imasu ( I live in Tokyo)Download
31Lecture-31-Kanji ga kakemasu (I can write Kanji)Download
32Lecture-32-Im?to wa ningy? o hoshigatte imasu (My sister wants a doll)Download
33Lecture-33-Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu (I like ice-cream more than cakes)Download
34Lecture-34-Kutsu o kai ni ikimasu ( I am going to buy shoes)Download
35Lecture-35-Ashita motto atsuku narimasu (It is going to become very hot tomorrow)Download
36Lecture-36-Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year)Download
37Lecture-37-Pen de kaite mo ii desu ka(Is it alright to write in pen?)Download
38Lecture-38-Comprehensions and ExpressionsDownload
39Lecture-39-Basic Kanji Download
40Lecture-40-Basic KanjiDownload

Sl.No Chapter Name English
1Lecture-01-Introduction to Japanese scriptsPDF unavailable
2Lecture-02-Jiko shoukai (Self introduction)PDF unavailable
3Lecture-03-Dochira kara desu ka ( Where are you from?)PDF unavailable
4Lecture-04-Senmon wa nan desu ka (What is your specialization?)PDF unavailable
5Lecture-05-Kore wa hon desu (This is a book)PDF unavailable
6Lecture-06-Ikura desu ka (How much is it?)PDF unavailable
7Lecture-07-Ima nan-ji desu ka (What is the time now?)PDF unavailable
8Lecture-08-Kaigi wa roku-ji-han kara desu (The meeting is from 6:30)PDF unavailable
9Lecture-09-Ashita Tokyo e ikimasu. (I will go to Tokyo tomorrow)PDF unavailable
10Lecture-10-Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu (I wake up at 6’oclock everyday)PDF unavailable
11Lecture-11-Itsu Kanpur e kimashita ka (When did you come to Kanpur?)PDF unavailable
12Lecture-12-Y?binkyoku wa asoko ni arimasu (The post office is over there)PDF unavailable
13Lecture-13-Rao san wa doko ni imasu ka (Where is Mr. Rao?)PDF unavailable
14Lecture-14-Pikuniku e ikimash? (Let’s go for a picnic)PDF unavailable
15Lecture-15-Kesa pan to tamago o tabemashita (I ate eggs and bread for breakfast)PDF unavailable
16Lecture-16-Depa-to no tonari no biru wa gink? desu (The building next to the department store is the bank)PDF unavailable
17Lecture-17-Taj hoteru wa ookii hoteru desu(Hotel Taj is a big hotel)PDF unavailable
18Lecture-18-Hoteru de nani o tabemashita ka (What did you eat at the hotel?)PDF unavailable
19Lecture-19-Tokyo wa ?kikute kirei desu (Tokyo is big and beautiful)PDF unavailable
20Lecture-20-Ko-hi- wa oishiku arimasen(Coffee is not tasty)PDF unavailable
21Lecture-21-Hantai kotoba (Opposites)PDF unavailable
22Lecture-22-Watashi wa mainichi miruku o nomimasu (I drink milk everyday)PDF unavailable
23Lecture-23-Watashi wa oniisan ni kamera o moratta(I received a camera from my brother)PDF unavailable
24Lecture-24-Nani o tabetai desu ka(What do you want to eat?)PDF unavailable
25Lecture-25-Nani o sashiagemasu ka (Giving and Receiving)PDF unavailable
26Lecture-26-Sensei wa watashi ni hon o kuremashita (My teacher gave me a book)PDF unavailable
27Lecture-27-Chotto matte kudasai ( Just a minute please)PDF unavailable
28Lecture-28-Ke-ki o tabete mite kudasai ( Eat and see how is the cake)PDF unavailable
29Lecture-29-Nani o shite imasu ka(What are you doing?)PDF unavailable
30Lecture-30-Tokyo ni sunde imasu ( I live in Tokyo)PDF unavailable
31Lecture-31-Kanji ga kakemasu (I can write Kanji)PDF unavailable
32Lecture-32-Im?to wa ningy? o hoshigatte imasu (My sister wants a doll)PDF unavailable
33Lecture-33-Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu (I like ice-cream more than cakes)PDF unavailable
34Lecture-34-Kutsu o kai ni ikimasu ( I am going to buy shoes)PDF unavailable
35Lecture-35-Ashita motto atsuku narimasu (It is going to become very hot tomorrow)PDF unavailable
36Lecture-36-Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year)PDF unavailable
37Lecture-37-Pen de kaite mo ii desu ka(Is it alright to write in pen?)PDF unavailable
38Lecture-38-Comprehensions and ExpressionsPDF unavailable
39Lecture-39-Basic Kanji PDF unavailable
40Lecture-40-Basic KanjiPDF unavailable


Sl.No Language Book link
1EnglishNot Available
2BengaliNot Available
3GujaratiNot Available
4HindiNot Available
5KannadaNot Available
6MalayalamNot Available
7MarathiNot Available
8TamilNot Available
9TeluguNot Available